Hoppa till huvudinnehåll

Indigovision i alla miljöer

Indigovision i alla miljöer

IndigoVision

CCTV-Systems är specialiserade på Indigovisions System och Produkter. Vår Vlada Durdanovic f.d. ansvarig för Indigovisions försäljning i Norden, Baltikum, Sakhalin (Ryssland) och Serbien med många års erfarenhet och gedigen kunskap informerar nedan vad som gör Indigovisions VMS Control Center så unik och skiljer sig mot andra VMS:er på marknaden.

Indigovision VMS

Distributed Network Architecture (DNA)

Indigovisions unika Distribuerade Nätverks Arkitektur (DNA) eliminerar behovet av en Central Server. Detta ger oss en platform med ”No-Point-Of-Failure”, minskad latens och inga flaskhalsar i nätverket.

Varje operatör kommunicerar direkt och hämtar video och larm från kamerorna och inspelningsenheterna (NVR:er). Inget behov av att först kommunicera med en central server och sedan få ”live” video också från den centrala servern. Genom att hämta live video direkt från kameran minskar latensen vilket är viktigt vid högsäkerhetssystem- och process-applikationer. Control Center (VMS) är inte beroende av en central server vilket gör den säker och fortsätter att fungera fastän den inte har kontakt med en central server. De flesta andra system på marknaden är beroende av en central server och går den ner så löser de flesta det med en redundant server. Vilket resulterar i merkostnad för hårdvara och licenser.

Indigovision Workstation configuration

Klient programvara utan några licenskostnader

Control Center Enterprise klient programvaran är licensfri och kan installeras på 1000-tals klientdatorer utan extra licenskostnad förutom kostnaden för datorn.

Kameralicenser

Här skiljer sig Control Center också från andra utvecklare av VMS platformer. I Control Center betalar man endast för inspelningslicenser och ej för live video. Fördelen är att man kan koppla in 1000-tals kameror och titta på live video utan licenskostnad. Systemet slutar inte fungera om t.ex. en inspelningsenhet slutar fungera, eftersom live video hämtas direkt från kamerorna och inte från en central server. Andra VMS:er på marknaden som är beroende av en central server tappar både live och inspelad video om servern går ner eller licenserna blir korrupta. Detta sker aldrig med Control Center och för högsäkerhetsapplikationer är detta extra viktigt. Man tappar aldrig live video.

Redundans (Failover)

Om en inspelningsenhet (NVR) går ner har Control Center automatisk ”Failover” funktion. Detta innebär att NVR:ens kameror skiftas automatiskt över till en annan NVR i systemet. Detta kostar inget extra utan är en standard funktion i systemet.

Indigovision Failover

Missa aldrig en viktig händelse. Control Center skiftar Automatiskt kamerorna till sekundär NVR vid fel på den primära NVR:en och tillbaka vid återställning av den primära NVR:en.

Plus dessa Fantastiska Funktioner

Enkelt och inutiativt gränssnitt

Indigovision Control Center

Strömlinjeformad gränssnitt ger en unik användarupplevelse . Med smarta flikar och anpassningsbara layouter, kan operatörerna fokusera på vad som är viktigt.

Virtuel Matrix

Virtual Matrix

Visa video från en kamera eller grupper av kameror snabbt och enkelt på arbetsstationer och videoväggar - med stöd för fyra bildskärmar och upp till 100 kameror på varje arbetsstation.

Kartbaserad övervakning

Indigovision Map

Kartbaserad övervakning hjälper operatörerna med enklare och snabbare handhavande. Klicka på en kartpunkt och Control Center visar automatiskt kamerorna du behöver se.

Indigovision Alarm

Realtids larm spårning gör det möjligt för operatörer att se hot röra sig genom kartan när de inträffar. Monitor utlöst larm, slå på ljus, öppna dörrar - från var som helst i världen.

Indigovision Setup

Det är även lätt att konfigurera. Control Center kan använda webbaserade kartdata, CAD-ritningar eller bilder som kartkällor.

Snabbsökning av inspelade händelser

Indigovision Thumbnail

Hitta snabbt bevis med hjälp av kraftfulla sökverktyg på larm, händelser, bokmärken, video rörelse och ljud profiler. Exportera bevis från flera videokällor samtidigt och visa det i en kraftfull fristående spelare, som kan användas av polis och andra brottsbekämpande organ.

Obestridliga bevis

Control Center Watermarking

Digital vattenstämpel som skyddar exporterad video för manipulation

Kraftfull Larmhantering

Larm Escalation Control Center

Övervaka och hantera larm från flera källor. Distribuera och eskalera larm som säkerställer att incidenter hanteras korrekt och effektivt. Automatisera svar på händelser och larm med hjälp av flexibla och konfigurerbara åtgärder. Med Logiska larm som kombinerar ingångar från flera olika källor för att säkerställa larmhändelsen.

Situationsmedvetenhet

Control Center WEB

Nyheter, väder, trafik, flyginformation , Alla webbaserada applikationer kan integreras i Control Center.

Två-vägs ljudkommunikation

Control Center Audio communication

Lyssna på ljud från flera kameror samtidigt. Tala med en person i en specifik kamera, eller sänd ljud till en grupp av kameror, utan att lämna skrivbordet.

Öppet system

Open systems

Control Center är ett öppet system som integrerar och hanterar data från andra system och kameror.